1700-72-00-72
קופת פיצויים (IRA)

קופה מרכזית לפיצויים במסגרת קופת גמל אישית לחברות (IRA)

קופה מרכזית לפיצויים מיועדת למעסיקים לצורך צבירת כספי פיצויים לעובדים המיועדים לתשלומי הפיצויים של העובדים.
קופה מרכזית לפיצויים מאפשרת למעסיקים לחסוך עבור תשלום עתידי של פיצויי פיטורין, ליהנות מהטבות מס ולהבטיח את זכויות העובדים לפיצויי פיטורין בלי לפגוע בתזרים השוטף של העסק.
כאשר תגיע העת לשלם פיצויים לעובדים, יוכל המעביד למשוך מהקופה את הסכום המבוקש במהירות ובנוחות.
קופת מרכזית לפיצויים בניהול אישי(IRA) יוצרת שילוב מנצח בין האינטרסים של הלקוח לאינטרסים של יונט אינווסט(החברה המנהלת) ומאפשרת ללקוח ליהנות מכל העולמות בתחום ההשקעות.

תיקון לחוק הפנסיה
בתאריך ה- 1.1.2008 השתנו תנאי ההפקדות לקופות פיצויים מרכזיות ונקבע כי מתאריך זה לא ייפתחו עוד קופות פיצויים מרכזיות חדשות ולא יופקדו עוד כספים בגין עובדים חדשים לקופות הקיימות.
החל משנת 2011 לא יתאפשר לבצע הפקדות לקופות פיצויים מרכזיות כולל קופות קיימות וכלל החיסכון הפנסיוני יבוצע במסגרת אישית עבור כל עובד בנפרד.
קופות הפיצויים הקיימות ימשיכו להיות מושקעות במסגרת חוק הגמל עד מילוי כל זכויות העובדים הגלומים בהן ע"י המעסיק.

יונט אינווסט  טלפון - 1700-72-00-72   פקס - 0777-66-07-52 מייל: office@unetinvest.com בית גאון קומה 9, רחוב יחזקאל קויפמן 6, תל אביב 6801298